2017-12-29 Informacja dla interesantów dotycząca zmiany struktury organizacyjnej Sądu Okręgowego we Włocławku

Informacja dla interesantów
dotycząca zmiany struktury organizacyjnej Sądu Okręgowego we Włocławku i zmiany siedziby I Wydziału Cywilnego


Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych (Dz.Urz.MS. z 2017,poz.266) - informuje się, iż z dniem 1 stycznia 2018r. V Wydział Cywilny Rodzinny Sądu Okręgowego we Włocławku został zniesiony i włączony w strukturę I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego we Włocławku.
W związku z tym wszystkie sprawy, które do dnia 31 grudnia 2017r. należały według właściwości do rozpoznawania przez V Wydział Cywilny Rodzinny Sądu Okręgowego we Włocławku , będą rozpoznawane przez I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego we Włocławku mający swoją siedzibę przy ul. Długiej 65.
Z uwagi na przeniesienie siedziby I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego we Włocławku do budynku „L” przy ul. Długiej 65, wszelkie pisma i korespondencję w sprawach cywilnych Sądu Okręgowego należy składać w Biurze Podawczym przy ul. Długiej 65.

Rejestr zmian dla: 2017-12-29 Informacja dla interesantów dotycząca zmiany struktury organizacyjnej Sądu Okręgowego we Włocławku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Mariusz Graczyk
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-12-31
Publikacja w dniu:
2017-12-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Mariusz Graczyk
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-12-31
Publikacja w dniu:
2017-12-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Mariusz Graczyk
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-12-29
Publikacja w dniu:
2017-12-29
Opis zmiany:
b/d