2019-06-10 Obchody 100-lecia istnienia kurateli sądowej w Polsce 1919-2019

Z okazji Jubileuszu 100 – lecia Polskiej Kurateli Sądowej, w dniu 17 maja 2019 roku w sali konferencyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku, odbyło się uroczyste Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów Zawodowych okręgu Sądu Okręgowego we Włocławku.
W uroczystości wzięli udział: Prezes Sądu Okręgowego SSR Ewa Felińczak, Wiceprezes Sądu Okręgowego SSR Dariusz Kudelski, Dyrektor Sądu Okręgowego Monika Janiak, Prezes Sądu Rejonowego we Włocławku SSR Dariusz Bracisiewicz, Prezes Sądu Rejonowego w Lipnie SSR Przemysław Kępiński, Kurator Okręgowy Paweł Urbański, Zastępca Kuratora Okręgowego Maciej Włoch, kuratorzy zawodowi okręgu włocławskiego oraz zaproszeni emerytowani kuratorzy.

Pani Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku przekazała wyrazy uznania wszystkim kuratorom sądowym pełniącym służbę w okręgu włocławskim, za ofiarne i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych dla dobra wymiaru sprawiedliwości – za tworzenie pięknej historii, teraźniejszości i przyszłości Polskiej Kurateli Sądowej.  

Przewodniczący Zgromadzenia – Kurator Okręgowy dokonał krótkiej analizy zasad funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w systemie polskiego prawa, zwrócił również uwagę na aktualną pozycję kurateli sądowej w strukturach wymiaru sprawiedliwości.

W dalszej części uroczystości – Pan dr Paweł Sobierajski Dyrektor Instytutu Humanistycznego PWSZ we Włocławku, przedstawił rys historyczny kurateli sądowej w Polsce na przestrzeni ostatnich 100 lat. Pan doktor odczytał także list gratulacyjny skierowany przez Panią Małgorzatę Legiędź – Gałuszkę – Rektora PWSZ we Włocławku. Pani Rektor przekazała wszystkim kuratorom życzenia wytrwałości, poczucia odpowiedzialności za pełnioną misję, satysfakcji z wykonywanych obowiązków i wszelkiej pomyślności życiu osobistym.  

Uroczystość zakończyła się pokazem zdjęć – wspomnień włocławskiej kurateli.

Rejestr zmian dla: 2019-06-10 Obchody 100-lecia istnienia kurateli sądowej w Polsce 1919-2019

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2019-06-11
Publikacja w dniu:
2019-06-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2019-06-11
Publikacja w dniu:
2019-06-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Mariusz Graczyk
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2019-06-10
Publikacja w dniu:
2019-06-10
Opis zmiany:
b/d