Edukacja Prawna

Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego.

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.
 
Ministerstwo Sprawiedliwości, sądy oraz prokuratury wszystkich szczebli a także reprezentanci poszczególnych zawodów prawniczych są naturalnym partnerem szkół oraz innych instytucji zajmujących się edukacją i wychowaniem w dziele edukacji prawnej.
 
 

 

Sąd Okręgowy we Włocławku oraz Sądy Rejonowe okręgu włocławskiego włączyły się
w realizację przedsięwzięcia edukacji prawnej młodzieży. Działanie skierowane są na zapoznanie młodzieży z prawnymi konsekwencjami czynów zabronionych, nawet pozornie błahych, organizację i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, prawami ofiar.

Celem programu jest:

-        zwiększenie świadomości prawnej wśród uczniów szkół gimnazjalnych i średnich;

-        upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach z jakimi młodzi ludzie mogą się spotkać
w codziennym życiu;

-        kształtowanie świadomości i wiedzy uczniów na temat wymiaru sprawiedliwości.

SĄD OKRĘGOWY WE WŁOCŁAWKU

 
SĄD  REJONOWY  WE WŁOCŁAWKU
  • Sądownictwo bliższe obywatelowi edycja II PROGRAM
  • w dniu 10 października  2017 r. Sąd Rejonowy we Włocławku odwiedzili uczniowie III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku. Licealiści  uczestniczyli w rozprawach karnych, które toczyły się w tym dniu przez Sądem.

 

SĄD REJONOWY  W  ALEKSANDROWIE  KUJAWSKIM

  • w dniu 18 maja 2017 r. Sąd odwiedzili uczniowie III klasy Gimnazjum Zespołu Szkół w Nieszawie. Gimnazjaliści uczestniczyli w rozprawach karnych, które toczyły się
    w tym dniu przez Sądem.
  • w dniu 31 maja 2017 r. Sąd odwiedzili uczniowie II i III klasy Gimnazjum Zespołu Szkół w Raciążku. Gimnazjaliści uczestniczyli w rozprawach karnych, które toczyły się w tym dniu przez Sądem.
  • w dniu 1 czerwca 2017 r. Sąd odwiedzili uczniowie III klasy Gimnazjum w Bądkowie. Gimnazjaliści uczestniczyli w rozprawach karnych, które toczyły się w tym dniu przez Sądem.
  • w dniu 14 czerwca 2017 r. Sąd odwiedzili uczniowie III klasy Gimnazjum w Bądkowie. Gimnazjaliści uczestniczyli w rozprawach karnych, które toczyły się w tym dniu przez Sądem.
  • w dniu 21 czerwca 2017 r. Sąd odwiedzili uczniowie III klasy Gimnazjum w Aleksandrowie Kujawskim. Gimnazjaliści uczestniczyli w rozprawach karnych, które toczyły się w tym dniu przez Sądem.

Rejestr zmian dla: Edukacja Prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-03-09
Publikacja w dniu:
2018-03-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-03-09
Publikacja w dniu:
2018-03-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-11-17
Publikacja w dniu:
2017-11-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-11-17
Publikacja w dniu:
2017-11-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-08-02
Publikacja w dniu:
2017-08-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-08-02
Publikacja w dniu:
2017-08-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-08-02
Publikacja w dniu:
2017-08-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-08-02
Publikacja w dniu:
2017-08-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-08-02
Publikacja w dniu:
2017-08-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d