Sąd Okręgowy we Włocławku
Dzisiejsza data: 28 Maj 2016.
Biuletyn Informacji Publiczneje-Wokanda
drukuj
Informacje \ Biegli sądowi

Listy biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych w godzinach przyjmowania interesantów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych- Dz.U. Nr 15 poz. 133 z 2005 r

Rozporządzenie w sprawie biegłych sądowych- Dz.U.Nr 15 poz. 133 - reguluje także tryb i sposób ustanawiania biegłych sądowych  i stosownie i stosownie

  §12 w/w rozporządzenia   biegłym może być ustanowiona osoba , która :
1) korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) ukończyła 25 rok życia;
3) posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości  specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki ,rzemiosła , a także innej umiejętności,dla której ma być  ustanowiona;
4) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
5) wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym
Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadane wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane,należy do prezesa.

Natomiast stosownie do §13 w/w rozporządzenia  biegłym -tłumaczem języka migowego -  może być ustanowiona osoba , która :
ukończyła 21 lat życia
i posiada "Certyfikat drugi - T2" - tłumacz -biegły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka , wydany przez Polski Związek Głuchych

Aktualna lista biegłych znajduje się w linku poniżej:
Lista biegłych

 Uwaga!

Pani Elżbieta Bielecka - bigły sądowy informuje, że w dniach 9 do 17 czerwca 2016r będzie przebywać na urlopie.

 

Informacje

Data powstania: 24 marca 2009
Data opublikowania: 24 marca 2009
Zaakceptował(a): Magdalena Konopka
Ostatnia modyfikacja: Barbara Zając
Opublikował(a): Barbara Zając
Liczba odwiedzin: 10573

Pozostałe strony tego działu
Polityka prywatności | Rejestr zmian | Mapa strony | Webmaster
Sąd Okręgowy we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Wojska Polskiego 22
tel. 54 42 22 500 / 54 42 22 600