Sąd Okręgowy we Włocławku
Dzisiejsza data: 28 Maj 2017.
Biuletyn Informacji Publiczneje-Wokanda
drukuj
Struktura organizacyjna \ OZSS

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1418) zgodnie z art. 25 ust.1 wskazanej ustawy Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny we Włocławku z dniem 1 stycznia 2016 r. staje się Opiniodawczym Zespołem Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym we Włocławku.

Kierownik Ośrodka:

mgr Joanna Słysz 

Godziny urzędowania:

poniedziałek:   7:30 - 18:00
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Kontakt:

tel.  54 42 22 527
mail: ozss@wloclawek.so.gov.pl  

Lokalizacja:

Budynek H - wejście bezpośrednio od ul. Kilińskiego (pomiędzy wejściem do Sądu Rejonowego a bramą wjazdową)
ul. Kilińskiego 20
87-800 Włocławek


Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym we Włocławku sporządza opinie dla sądów i prokuratorów w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Włocławku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może sporządzać opinię dla sądów i prokuratorów spoza jego obszaru właściwości.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1418) do zadań zespołu należy:

  • sporządzanie na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich;
  • prowadzenie na zlecenie sądu mediacji, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin;
  • współpraca z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu.

Podstawą prawną działania Rodzinnego Ośrodka  Diagnostyczno-Konsultacyjnego jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.

Ośrodek prowadzi działalność z zakresie diagnozy, poradnictwa i opieki specjalistycznej  w sprawach nieletnich oraz w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania demoralizacji. Ośrodek działa na obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Włocławku a swoje zadania realizuje na zlecenie sądu lub prokuratora.

 

 

Informacje

Data powstania: 27 marca 2009
Data opublikowania: 2 czerwca 2009
Zaakceptował(a): Magdalena Konopka
Ostatnia modyfikacja: Barbara Zając
Opublikował(a): Barbara Zając
Liczba odwiedzin: 7603

Pozostałe strony tego działu
Polityka prywatności | Rejestr zmian | Mapa strony | Webmaster
Sąd Okręgowy we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Wojska Polskiego 22
tel. 54 42 22 500 / 54 42 22 600